HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn - Nhà hàng

Khách Sạn Thanh Bình 1

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 38440 599 - 38457 385 - Fax: (08) 3844 0984

Email:sales@thanhbinhtourist.com
 


Khách Sạn MEDIA

Website: www.media-hotel.com

Điện thoại: (84-38) 3 514 766 - Fax: (84-38) 3 514 648

Email: mediahotel@gmail.com


Khách Sạn Somerset West Lake Hà Nội

Tel: (04) 38430030
Fax: (04) 38236916

Khách Sạn Thăng Long Opera

Website: www.thanglongopera.vn

Tel: 04. 3 824 4775 - Fax: 04. 3 824 4784

Email: thanglongoperahotel@gmail.com


Khách Sạn Quốc Hòa Hà Nội

Website: http://www.quochoahotel.com

Điện thoại: (84-4) 3828 4528; Fax: (84-4) 3826 7.424

Email: quochoa@hn.vnn.vn