HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Thành Phố Ninh Bình

Khách Sạn Hoàng Sơn Hòa Bình

Website: www.hoangsonpeacehotel.com.vn

Điện thoại: (030) 3 890 955 - Fax: (030) 3 87 68 68

E-mail:contact@hoangsonhoabinh.vn