HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

TP Phan Thiết

Khách Sạn Nam Phương Hải

Website: http://quangcaosanpham.com/shop/namphuonghaihotel/

Điện Thoại:  (062) 720191   Fax:    (062) 721272

Người liên hệ: ANH HẢI- 700202 - 720242