HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Châu Đốc

Khách Sạn Bến Đá Núi Sam Châu Đốc

Website: http://bendanuisamhotel.com

Điện thoại : 076. 3861745 (3 lines) – 3861705 - Fax : 076. 3861530

Email: bendanuisam@yahoo.com


Khách Sạn Victoria Châu Đốc

Website: www.victoriahotels.asia

Tel:  (84 76) 3 865 010 - Fax:  (84 76) 3 865 020

Email:resa.chaudoc@victoriahotels.asia