HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Phan Thiết

Khách Sạn Nam Phương Hải

Website: http://quangcaosanpham.com/shop/namphuonghaihotel/

Điện Thoại:  (062) 720191   Fax:    (062) 721272

Người liên hệ: ANH HẢI- 700202 - 720242

       


Khách Sạn Para 2 Resort

Website: http://www.para2resort.com

ĐT: 0623 836 047  Fax: 0623 836 047

Email: para2resort@gmail.com


Khách Sạn Hòn Rơm 1

Website: http://www.honrom1.com

Điện thoại: 062. 3 84 85 39 - Fax: 062. 3 84 90 26

Email: infohonrom1@yahoo.com