HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Đà Lạt

Khách Sạn Sài Gòn Đà Lạt

Website: http://www.saigondalathotel.com

Tel: (84) 063 3556789 · Fax: (84) 063 3551155

Email: hotel@saigondalat.com


Khách Sạn Ánh Dương

Website: http://www.anhduonghotel.net

Điện thoại : 0633. 520067 - Fax : 0633. 521421

Email: anhduonghotel@yahoo.com


Khách Sạn Hùng Vương

Website: http://www.dalathungvuonghotel.com.vn

Điện thoại: (+84) 063. 3550305 _ Fax: (+84) 063.3812770

Email: admin@dalathungvuonghotel.com.vn