HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Thành Phố Vinh

Khách Sạn MEDIA

Website: www.media-hotel.com

Điện thoại: (84-38) 3 514 766 - Fax: (84-38) 3 514 648

Email: mediahotel@gmail.com