HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn - Nhà hàng

Khách Sạn Happy Light

Website: http://happylighthotel.com

Điện thoại: (84-58) 3.529.888- 3.529.887 - Fax: (84-58) 3.529.889

Email: info@happylighthotel.com


Khách Sạn Nha Trang

Thông tin: http://www.nhatrangtravelco.com/khachsan-nhatrang.htm

Điện thoại: (84-58) 822347 ; Fax: (84-58) 823594

E-mail: info@nhatranghot


Khách Sạn Nam Phương Hải

Website: http://quangcaosanpham.com/shop/namphuonghaihotel/

Điện Thoại:  (062) 720191   Fax:    (062) 721272

Người liên hệ: ANH HẢI- 700202 - 720242

       


Khách Sạn Para 2 Resort

Website: http://www.para2resort.com

ĐT: 0623 836 047  Fax: 0623 836 047

Email: para2resort@gmail.com


Khách Sạn Hòn Rơm 1

Website: http://www.honrom1.com

Điện thoại: 062. 3 84 85 39 - Fax: 062. 3 84 90 26

Email: infohonrom1@yahoo.com
 


Khách Sạn Biệt Điện

 
Điện thoại: 0500.3954299 - 0500.3954292 - Fax: 0500.3954826
 

Khách Sạn Đông Xuyên

Website: http://dongxuyenhotel.com

Điện thoại: 84 76 3942260 - Fax: 84 76 3942268

Email: dongxuyenag@hcm.vnn.vn