HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Phú Quốc

Khách Sạn Hương Biển

Website:http://www.huongbienhotel.com.vn

Điện thoại: (84) 077.3846318 077.3846113 - Fax: (84) 077.3846028

Email: sales@huongbienhotel.com.vn - huongbien_pq@yahoo.com


Khách San Thiên Hải Sơn

Website: http://www.phuquocthienhaison.com

Tel: 077 3983 044/ 077 3983 045/ Fax: 077 3983 046

Email: thienhaisonpq@vnn.vn/ eam@phuquocthienhaison.com


Khách Sạn Cửu Long

Website: http://www.thaibinhduonghotel.com

Phone: (84-77) 3994823 | (84-77) 3994833 / Moblie: 0918.755662 ( Tran Thanh Son )

Fax: (84-77) 3994824 | E-mail: contact@thaibinhduonghotel.com