HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn - Nhà hàng

Khách Sạn Bến Đá Núi Sam Châu Đốc

Website: http://bendanuisamhotel.com

Điện thoại : 076. 3861745 (3 lines) – 3861705 - Fax : 076. 3861530

Email: bendanuisam@yahoo.com


Khách Sạn Victoria Châu Đốc

Website: www.victoriahotels.asia

Tel:  (84 76) 3 865 010 - Fax:  (84 76) 3 865 020

Email:resa.chaudoc@victoriahotels.asia


Khách Sạn Sài Gòn Đà Lạt

Website: http://www.saigondalathotel.com

Tel: (84) 063 3556789 · Fax: (84) 063 3551155

Email: hotel@saigondalat.com


Khách Sạn Ánh Dương

Website: http://www.anhduonghotel.net

Điện thoại : 0633. 520067 - Fax : 0633. 521421

Email: anhduonghotel@yahoo.com


Khách Sạn Hùng Vương

Website: http://www.dalathungvuonghotel.com.vn

Điện thoại: (+84) 063. 3550305 _ Fax: (+84) 063.3812770

Email: admin@dalathungvuonghotel.com.vn


Khách Sạn Đại Nam

Website: http://laccanhdainamvanhien.vn/dich-vu-du-lich/nghi-ngoi

Điện thoại: (84-650) 512660-829650 - Fax :  (84-650) 512391

Email: lienhe@laccanhdainamvanhien.vn


Khách Sạn Gold Hội An

Website: http://golfhoianhotel.vn

Điện thoại : +84 510 3861171  -  Fax : +84 510 3861135

Email : sales@golfhoianhotel.vn

 


Long Hải Beach Resort

Website: http://longhaibeachresort.com

Điện Thoại : (84 - 64) 3661.350 - 3661.351  Fax :  (84 - 64) 3661.356

E-mail : lhbeachresort@yahoo.com