HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn - Nhà hàng

Khách Sạn Cửu Long

Website: http://www.thaibinhduonghotel.com

Phone: (84-77) 3994823 | (84-77) 3994833 / Moblie: 0918.755662 ( Tran Thanh Son )

Fax: (84-77) 3994824 | E-mail: contact@thaibinhduonghotel.com


Khách Sạn Hòa Bình 1

Website: http://hoabinhhotel.vn

Điện thoại: 0766.252.999   Fax: 0766.250.437

Email: caulacbohoabinh@gmail.com


Khách Sạn Huế Heritage

Website: www.hueheritagehotel.com

Tel: +84.054.3838887 - 3838888 - Fax: +84.054.3838999

Email:  hueheritagehotel@vnn.vn
 


Khách Sạn Tre Xanh

Website: www.greenbamboohotelhue.com

Điện thoại: (84-54) 382 8888, (84-54) 382 7777 - Fax: (84-54) 382 8345

Email: greenbamboohue@gmail.com


Khách Sạn Hoàng Sơn Hòa Bình

Website: www.hoangsonpeacehotel.com.vn

Điện thoại: (030) 3 890 955 - Fax: (030) 3 87 68 68

E-mail:contact@hoangsonhoabinh.vn


Khách Sạn BEL AMI

Trang web: http://www.belamihotel.com

Điện thoại: (08) 3864 1128 - 3863 5210 - Fax: (08) 3863 5211

Email: sales@thanhbinhtourist.com


Khách Sạn Thanh Bình 3

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 3865 5478 - 3864 9673 - Fax: (08) 3863 6526

Email:sales@thanhbinhtourist.com


Khách Sạn Thanh Bình 2

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 3864 1585 - 3864 2643 - Fax: (08) 3971 6917

Email: sales@thanhbinhtourist.com