HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn ở trung tâm Hà Nội

Khách Sạn Thăng Long Opera

Website: www.thanglongopera.vn

Tel: 04. 3 824 4775 - Fax: 04. 3 824 4784

Email: thanglongoperahotel@gmail.com


Khách Sạn Quốc Hòa Hà Nội

Website: http://www.quochoahotel.com

Điện thoại: (84-4) 3828 4528; Fax: (84-4) 3826 7.424

Email: quochoa@hn.vnn.vn