SUPPORT ONLINE

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Outbound Tour

Tour name : TRUNG QUỐC (ĐỒNG NHÂN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN) 6NGÀY
Highlights :
Tour code : TGG01
Duration : 06 Nights / 05 Days
Price : Call

Tour name : TRUNG QUỐC (ĐỒNG NHÂN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN)
Highlights :
Tour code : 193
Duration : 05 Days / 04 Nights
Price : Call

Tour name : LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN
Highlights :
Tour code : 180
Duration : 05 Days / 04 Nights
Price : Call

Tour name : HÀ NỘI-YÊN TỬ-HẠ LONG-SAPA-TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC ( MAY BAY)
Highlights :
Tour code : 141
Duration : 06 Days / 06 Nights
Price : Call

Tour name : BOKOR-SIHANOUK-PHNOMPENH-SIEM REAP 5 NGÀY
Highlights :
Tour code : 138
Duration :
Price : Call

Tour name : PHNOM PÊNH - SIÊM RIÊP 4 NGÀY 3 ĐÊM
Highlights :
Tour code : CPC8
Duration : 04 Days/ 03 Nights
Price : 4,990,000 VNĐ

Tour name : Tour Hong Kong - Disneyland
Highlights : Hong Kong - Disneyland
Tour code : 115
Duration : 04 Days/ 03 Nights
Price : Call