SUPPORT ONLINE

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Vung Tau

Long Hai Beach Resort

Website: http://longhaibeachresort.com

Điện Thoại : (84 - 64) 3661.350 - 3661.351  Fax :  (84 - 64) 3661.356

E-mail : lhbeachresort@yahoo.com


Van Anh Hotel

Địa chỉ: 8 Thùy Vân, Phường 8, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu, Việt Nam

Thông tin chi tiết: http://www.lukhach24h.com/listing/khach-san-van-anh-walker.html