HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Tour Trung Quốc

Tên tour : TRUNG QUỐC (ĐỒNG NHÂN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN) 6NGÀY
Điểm đến :
Mã Tour : TGG01
Thời gian : 06 Ngày / 05 Đêm
Giá : Liên hệ

Tên tour : TRUNG QUỐC (ĐỒNG NHÂN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN)
Điểm đến :
Mã Tour : 193
Thời gian : 05 Ngày / 04 Đêm
Giá : Liên hệ

Tên tour : HÀ NỘI-YÊN TỬ-HẠ LONG-SAPA-TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC ( MAY BAY)
Điểm đến :
Mã Tour : 141
Thời gian : 06 Ngày / 06 Đêm
Giá : Liên hệ

Tên tour : BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀN CHÂU - TÔ CHÂU
Điểm đến : Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Mã Tour : 95
Thời gian : 07 Ngày / 06 Đêm
Giá : Liên hệ

Tên tour : Du Lịch Trung Quốc Đến Các Thành Phố Lớn
Điểm đến : Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Mã Tour : 73
Thời gian : 07 Ngày / 06 Đêm
Giá : Liên hệ